PROPRIMO
STRONA W PRZEBUDOWIE
ProPrimo
Dual listing na London Stock Exchange (LSE)
IPO na GPW i LSE
Fuzje i Przejęcia
Zdobywanie kapitału/inwestorów
Pozyskiwanie partnerów handlowych
Doradztwo Strategiczne i Finansowe
Relacje Inwestorskie/PR